publicaties

2023

 • “Aanvulling fotoarchief Dann” in: ADVN-Mededelingen, nr. 81.
 • “Vlaanderen door een Duitse lens. Kurt Klingner (1909-1982)” in: ADVN-Mededelingen, nr. 81, p. 9-12.
 • “Maurits Cailliau als erfgoedzorger” in: Liber Amicorum Maurits Cailliau, Izegem, 2023.
 • “De betwiste leider. Archief Armand Wijckmans en Verbond Recht en Orde” in: ADVN-Mededelingen, nr. 80, p. 9-11.
 • “Ministers archiveren mails op eigen USB-sticks” in: Apache, 26 juni 2023 | interview door Steven Vanden Bussche >online< .

2022

 • “Dat erfgoed moet herleven! Op zoek naar sporen van Verriest in onze collectie” in: ADVN-Mededelingen, nr. 77, p. 4-11.
 • Catalogus van de beelden van Cyriel Verschaeve. Antwerpen, 2022, 96p.
 • “Collectie aan de IJzer” in: ADVN-Mededelingen, nr. 75, p. 17.
 • “Scheurt aan flarden… . De digitalisering van 19de-eeuwse flamingantische pers” in ADVN-Mededelingen, nr. 75, p. 14-16.

2021

 • “Een geëngageerde drukkersfamilie. Olivier Platteau & Co” in: ADVN-Mededelingen, nr. 74, p. 7-9.
 • “Erfgoed VU laagdrempelig toegankelijk maken” in LEO, nr. 7 (2021), p. 22-23. | interview
 • “Wij, Digitaal. De Digitalisering van het Volksunie-erfgoed” in: ADVN-Mededelingen, nr. 73, p. 26-28.
 • “Het Verbond voor Nationaal-Solidaristen in Rijks-Nederland: de groep Sinclair en de opbouw van het Verdinaso in Nederland (1931-1933)” in: Jaarboek Joris Van Severen, nr. 25 (2021), p. 49-114.
 • “Promotor van de Europese Rijksgedachte. Frans de Hoon (1918-1999)” in: ADVN-Mededelingen, nr. 72, p. 12-14.
 • “Digitaliseringsproject Tegenlicht” in: ADVN-Mededelingen, nr. 71, p. 16.
 • Tom Cobbaert, Luc Vandeweyer, Karl Scheerlinck e.a., 100 jaar IJzerbedevaarten in affiches (1920-2020). Antwerpen, 2021, 189p.

2020

 • “Claudius Severus. Lodewijk Severeijns (1872-1957)” in: ADVN-Mededelingen, nr. 70, p. 8-9. >pdf<
 • “De nacht van de teerkladders. De Oostendse actie van de VMO en zijn nasleep” in: ADVN-Mededelingen, nr. 67, p. 26-29. >pdf<

2019

 • “Wervende beelden. Fotoboeken en propaganda” in: ADVN-Mededelingen, nr. 64, p. 4-9. >pdf<
 • “‘Aan wie zijn naam in dit cleyn boecxen set…’. De poëziealbums van repressiegevangenen” in: ADVN-Mededelingen, nr. 63, p. 17-18. >pdf<
 • “Tweede Mars op Brussel, 14 oktober ’62” in: Tamara Berghmans (red.), Photobook Belge. 1854-now, Antwerpen, 2019, p. 94.
 • “Onze vrijwilligers en de beweging” in: Tamara Berghmans (red.), Photobook Belge. 1854-now, Antwerpen, 2019, p. 79.
 • “De Dr. Reimond Tollenaere Marsch te Brussel, 12 juli 1942” in: Tamara Berghmans (red.), Photobook Belge. 1854-now, Antwerpen, 2019, p. 78.

2018

 • “Kabinetsarchieven in veiligheid” in: Apache, 11 december 2018 | interview door Steven Vanden Bussche >online< .
 • “Digitalisering ’t Pallieterke” in: ADVN-Mededelingen, nr. 62 (2018), p. 19. >pdf<
 • “Het toekomstperspectief voor het ADVN. Een archief voor nationale bewegingen” in: ADVN-Mededelingen, nr. 62 (2018), p. 14-15 | samen met Luc Boeva, Sophie Gyselinck en Kasper Swerts. >pdf<
 • “Vlaming en topindustrieel” in: Oud-Leerlingenbond Sint-Lievenscollege. Jaarboek 2018, nr. 61 (2018), p. 142-149.
 • “De omgang met controversiële archieven in het ADVN: aanbevelingen voor de archiefpraktijk” in: META, nr. 8 (2018), p. 26-30 | enkel kaderstukken; het hoofdartikel door Jens Bertels.
 • “Nieuwe depotruimte” in: ADVN-Mededelingen, nr. 61 (2018), p. 18. >pdf<
 • “Ondergewaardeerd erfgoed? Repressiearchieven in het ADVN” in: ADVN-Mededelingen, nr. 60 (2018), p. 10-12. >pdf<
 • “Verpreidt de geheime bladjes! De activistische sluikpers (1918-1919)” in: ADVN-Mededelingen, nr. 60 (2018), p. 8-9. >pdf<
 • “Spectator. Hugo Van den Broeck (1891-1960)” in: ADVN-Mededelingen, nr. 60 (2018), p. 4-7. >pdf<
 • “Driekoningengesprekken” in: ADVN-Mededelingen, nr. 59 (2018), p. 19. >pdf<
 • “Ger Schmookprijs” in: ADVN-Mededelingen, nr. 59 (2018), p. 18. >pdf<
 • “Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience” in: ADVN-Mededelingen, nr. 59 (2018), p. 17. >pdf<
 • “Archief 2.0 versterkt kennisnetwerk KIA. De geuzennaam veranderde in een eretitel” in: Archievenblad, nr. 3 (2018), p. 26-27 | interview door Nine Pankras.

2017

 • “Zuid-Afrika in het ADVN” in: Saamtrek, nr. 4 (2017)
 • “Van WC-borstels tot pamfletten. Lokaal verkiezingserfgoed in Vlaanderen” in: faro | tijdschrift voor cultureel erfgoed, nr. 4 (2017), p. 24-29 | interview door Bart De Nil
 • “Fotograaf, ondernemer en Vlaming. Lieven Gevaert (1868-1935)” in: ADVN-Mededelingen, nr. 56 (2017), p. 4-12. >pdf<
 • Tamara Berghmans, Tom Cobbaert e.a., Collectie Agfa-Gevaert. Waarderen & herbestemmen. FOMU, ADVN & ETWIE, Antwerpen, 2017, 67p. >pdf<
 • Kwaliteitsvol waarderderingstraject: basisnormen . FARO, Brussel, 2017, 10p. | samen met Leen Beyers, David Coppoolse e.a. >pdf<
 • “Vergeet vooral niet beschaafd te spreken. De naoorlogse taalzorgactie van de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal en de ABN-kernen” in: Erfgoeddag: Van tael naar taal. ADVN, Antwerpen, 2017.
 • “In de archivistiek (her)ontdekte ik mijn voorliefde voor het creëren van structuur” in: META, nr. 3 (2017), p. 21.

2016

 • “De paravent van Verschaeve gedigitaliseerd” in: ADVN-Mededelingen, nr. 53 (2016), p. 14-15. >pdf<
 • “Vlaamsche Bannelingen! Vlaamse activisten in Den Haag” in: ADVN-Mededelingen, nr. 52 (2016), p. 12-13. >pdf<
 • “Europa Eén. Beweging voor de Verenigde Staten van Europa (BVSE)” in: ADVN-Mededelingen, nr. 52 (2016), p. 4-9. >pdf<
 • “Digital-born erfgoed: wir schaffen das?” in: Contemporanea, jg. 38 (2016), nr. 1, p. 1-3. >pdf<
 • “‘Het Europa van de Regio’s is een vage en dubbelzinnige ambitie’. Een interview met Anwen Elias over nationalisme en Europese integratie” in: WT – Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging, jg. 75 (2016), nr. 1, p. 79-82. >pdf<
 • “De lijken van de kiosk. Op zoek naar een graf voor de slachtoffers van Abbeville” in: WT – Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging, jg. 75 (2016), nr. 1, p. 62-78. >pdf<

2015

 • Tom Cobbaert, The Flying Archivist. Ambulant Archival Services for the member parties of the European Free Alliance (EFA). Final report on a project carried out by ADVN on behalf of CMC and NISE (2013-2014). CMC & NISE, Antwerp, 2015, 42p. >pdf<
 • “De lijken van de kiosk. Op zoek naar een graf voor de 21 slachtoffers van Abbeville” in: ADVN-Mededelingen, nr. 50 (2015), p. 4-10. >pdf<
 • “Vernieuwde kapelanij Alveringem” in: ADVN-Mededelingen, nr. 49 (2015), p. 18. >pdf<
 • “Signalement van: Joris van Severen. Fotobiografie / Maurits Cailliau & Pieter Jan Verstraete” in: Wt – Wetenschappelijke tijdingen, jg. 74 (2015), nr. 2, p. 179-180. >pdf<
 • “Diets en Europees? Een onderzoek naar de Europese gedachte bij het Verdinaso” in: Jaarboek Joris Van Severen, nr. 19 (2015), p. 37-66. >pdf<
 • “Daniël Merlevede. Een rijk gevuld leven” in: ADVN-Mededelingen, nr. 47 (2015), p. 10-11. | samen met Sophie Bossaert. >pdf<
 • “Woorden schieten tekort voor dit genie, dus beperk ik me tot drie letters G O D” in: META, nr. 1 (2015), p. 45.

2014

 • “Flying Archivist is geland” in: ADVN-Mededelingen, nr. 46 (2014), p. 16. >pdf<
 • “CENDARI” in: META, nr. 8 (2014), p. 28-29 | samen met Deirdre Byrne. >pdf<
 • “De Archivaris” in: Erfgoeddag: Grenzeloos reizen. ADVN, Antwerpen, 2014. >pdf<
 • “Hoezo gratis? Mythes en misverstanden over opensourcesoftware” in: META, nr. 3 (2014), p. 32-34. >pdf<
 • “De compactus van het ADVN” in: ADVN-Mededelingen, nr. 43 (2014), p. 19. >pdf<
 • “Katholiek en opbouwend nationalisme. Godfried Develter en De Courant (1937-1939)” in: ADVN-Mededelingen, nr. 43 (2014), p. 10-11. >pdf<

2013

 • “Digitaliseringsprojecten 2013-2014” in: ADVN-Mededelingen, nr. 42 (2013), p. 19. >pdf<
 • “Van Vlaams Blok tot Vlaams Belang. Een rechtse Vlaams-nationalistische partij wordt 35 jaar” in: ADVN-Mededelingen, nr. 42 (2013), p. 4-8. | samen met Frank Seberechts. >pdf<
 • “Het verbrande electoraat. Vlaams-nationalistische partijpolitiek in 1949” in: ADVN-Mededelingen, nr. 41 (2013), p. 10-11. >pdf<
 • “Vlaamse landverhuizers. Archieven en periodieken in het ADVN” in ADVN-Mededelingen, nr. 41 (2013), p. 4-9. | samen met Frank Seberechts, Andreas Stynen & Rita Verelst. >pdf<
 • “Bayernpartei Archives at the ADVN. Inventory” in: Studies on National Movements, nr. 1 (2013), p. 187-223. | samen met Sophie Bossaert. >pdf<

2012

 • “ArchiefWiki: vijf jaar onderweg” in: META, nr. 9 (2012), p. 31. >pdf<
 • “ICARUS, The International Centre for Archival Research” in: META, nr. 9 (2012), p. 28-29 | samen met Karl Heinz. >pdf<
 • “Archief 2.0 Denktank” in: META, nr. 9 (2012), p. 26. >pdf<
 • “Nederlanders van Noord tot Zuid. Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) en zijn archief” in: ADVN-Mededelingen, nr. 38 (2012), p. 4-9. >pdf<
 • “Guide to the Archives” in: ADVN-Mededelingen, nr. 37 (2012), p. 19. >pdf<
 • Luc Boeva en Tom Cobbaert, The need for and the needs of archives. Guide to the archives of the European Free Alliance (NISE Proceedings 2). ADVN, Antwerpen, 2012, 78p. >pdf<
 • “Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen” in: ADVN-Mededelingen, nr. 37 (2012), p. 18. >pdf<
 • “Student in het activisme. Jozef Van Caeckenberghe (1895-1983)” in: ADVN-Mededelingen, nr. 37 (2012), p. 9. >pdf<
 • “6” in: META, nr 5 (2012), p. 31. >pdf<
 • “Meer dan 3,2 miljoen gedigitaliseerde krantenpagina’s beschikbaar in de KB van België” in: META, nr. 5 (2012), p. 7. >pdf<
 • “NISE finaliseert Guide to the Archives-project” in: META, nr. 5 (2012), p. 5. >pdf<

2011

 • “Minorities and New Social Media” in: ADVN-Mededelingen, nr. 34 (2011), p. 18. >pdf<
 • “Het bewaren waard? Webarchivering en het ADVN” in: ADVN-Mededelingen, nr. 34 (2011), p. 16-17. >pdf<
 • “Van een unitaire staat naar een federaal België. 6 staatshervormingen op een rij” in: ADVN-Mededelingen, nr. 34 (2011), p. 4-8 | samen met Frank Seberechts. >pdf<
 • “KVAN-Dagen: Archieven in het veld” in: META, nr. 9 (2011), p. 39. >pdf<
 • “Für Bayerns Freiheit. Bayernpartei (1946-heden)” in: ADVN-Mededelingen, nr. 32 (2011), p. 11-12 | samen met Céline Van den Abeele. >pdf<
 • “Transfer of the archives of the Bayernpartei (BP)” in: NISELetter, nr. 4 (2011).
 • “Een onuitgegeven erfenis. Het archief Hendrik Jozef Elias” in: ADVN-Mededelingen, nr. 31 (2011), p. 4-8. >pdf<

2010

 • “Deel en Heers! Kennis delen 2.0” in: E. Hokke en T. Laeven, Archivaris: Professie, Professional, Professionaliteit en Professionalisering (S@P Jaarboek 2010). Den Haag, Stichting Archiefpublicaties, 2010, p. 298-305. | samen met Luud de Brouwer & Tim de Haan. >pdf<
 • “Archives without Borders: Indrukwekkend en inspirerend ” in: Bibliotheek & Archiefgids, nr. 5 (2010), p. 35-36 | samen met Christian van der Ven.
 • “Eenheid in Arbeid en in Strijd. Het Vlaams Arbeidsfront (1954-1957)” in: ADVN-Mededelingen, nr. 27 (2010), p. 12. >pdf<
 • “Vlaamsche Stemmen. Archief over Antoon Jacob, René De Clercq en Hendrik Conscience” in: ADVN-Mededelingen, nr. 27 (2010), p. 4-8. | samen met Joost Vandommele. >pdf<

2009

 • Tom Cobbaert, Inventaris van de collectie van het Koerdisch Instituut Brussel. ADVN, Antwerpen, 2009, 31p. >pdf<
 • “Geen Geld, Geen Zwitsers. Lodewijk Masfranckx (1873-1958)” in: ADVN-Mededelingen, nr. 26 (2009), p. 11. >pdf<
 • “O Quae Mutatio Rerum! Het Katholiek Vlaamsch Oud-Hoogstudentenverbond” in: ADVN-Mededelingen, nr. 24 (2009), p. 10-11. >pdf<
 • “Van en Over Willems. Opmerkelijke vondst in de bibliotheek van Frans Van der Elst” in: ADVN-Mededelingen, nr. 23 (2009), p. 12-13. >pdf<
 • “Heel Nederland Vrij! Thijs Rienks en Dietse jeugdorganisaties in Amsterdam” in: ADVN-Mededelingen, nr. 23 (2009), p. 11-12. >pdf<
 • “De mythe van de blauwe stofjas” in: Noordzandnieuws, nr. 16 (2009), p. 7. >pdf<
 • “Een greep uit de recent verwerkte archieven van het ADVN” in: Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, jg. 31 (2009) nr. 1, p. 9-13. | samen met Liliane Joos & Frank Seberechts. >pdf<

2008

 • “Odyssee van een archief. Leo Dumoulin” in: ADVN-Mededelingen, nr. 22 (2008), p. 17. | samen met Luc Vandeweyer. >pdf<
 • “Jong, Vlaams & Europees. Jong-Vlaamse Studentengemeeschap” in: ADVN-Mededelingen, nr. 22 (2008), p. 13. >pdf<
 • “Manifest Federalisme. Het Vlaams Comité voor Federalisme” in: ADVN-Mededelingen, nr. 22 (2008), p. 11-12. >pdf<
 • “Digitaal archiefbeheer en het ADVN” in: ADVN-Mededelingen, nr. 21 (2008), p. 14-15. >pdf<
 • “Voor Vrouw en Volk. Odila Maréchal-Vandenberge” in: ADVN-Mededelingen, nr. 21 (2008), p. 8-9. >pdf<
 • “Van Actualisme tot Nationaal-solidarisme. Nicolaas Willem Cornelis Brouwer” in: ADVN-Mededelingen, nr. 20 (2008), p. 11. >pdf<
 • “Zulke Taal, Zulk Volk. Studiekring Vlaams&Vrank” in: ADVN-Mededelingen, nr. 20 (2008), p. 10. >pdf<
 • “Amnestie. Bert Van Nuffel en de VLAM” in: ADVN-Mededelingen, nr. 20 (2008), p. 9. >pdf<
 • “Inventaris van het Fonds Sint-Pietersabdij van Steenbrugge” in: ADVN-Mededelingen, nr. 19 (2008), p. 14-15. >pdf<
 • Tom Cobbaert, Inventaris van het Fonds Sint-Pietersabdij van Steenbrugge. ADVN, Antwepren, 2008, 204p. >pdf<

2005-2007

 • “Het Fonds Sint-Pietersabdij van Steenbrugge. Klaar voor gebruik” in: ADVN-Mededelingen, nr. 18 (2006), p. 2-8. | samen met Serge Van Tilburg. >pdf<
 • “Een omweg via de Kaap. Zuid-Afrika in het ADVN” in: ADVN-Mededelingen, nr. 17 (2006), p. 2-4. | samen met Antoon Vrints & Serge Van Tilburg. >pdf<
 • “Het archief Frans Van der Elst” in: Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, jg. 27 (2005) nr. 1, p. 14-16.

1993-2004

 • Inventaris van het archief van Frans Van der Elst als advocaat (1944-1958) en stichter (1954), ondervoorzitter (1954-1955), voorzitter (1955-1975) en bestuurslid (1975-1996) van de Volksunie. VUBrussel, faculteit Letteren en Wijsbegeerte, GGS Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer, 2004. 66+54p. >pdf<
 • In het Nieuwe Europa. De Europese gedachte bij de Nieuwe Orde en collaboratiebewegingen in Vlaanderen (1931-1944). KULeuven, faculteit Letteren, departement Geschiedenis, 2003. 106p. >pdf<
 • L’ouvrier Gantoise. Studie over de arbeiderscultuur bij de Gentse textielarbeiders in de 19e eeuw. KULeuven, faculteit Letteren, departement Geschiedenis, 2002. 28p. >pdf<
 • Mkomunisti ao Mkombozi. Neerslag van een onderzoek naar de beeldvorming rond de figuur van Lumumba op het Internet. KULeuven, faculteit Letteren, departement Geschiedenis, 2002. 16p. >pdf<
 • Een kapel in mei. Studie over de Maria-bedevaart naar de Boskapel in het licht van de secularisatie in Vlaanderen na 1945. KULeuven, afdeling Kortrijk, subfaculteit Letteren, 2001. 31p. >pdf<
 • Die scoone daghe. Studie over het dagelijkse leven in de Kasselrij Kortrijk rond 1750. KULeuven, afdeling Kortrijk, subfaculteit Letteren, 2001. 71p. >pdf<
 • Een toepassing van de historische kritiek op “The Autobiography of Benjamin Franklin 1706-1757”. KULeuven, afdeling Kortrijk, subfaculteit Letteren, 2000. 64p. >pdf<
 • Het dorp Bekegem: algemeen beschouwd. Bekegem, 1996. 15p.